Sở Tài chính Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 39 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư được thu hồi theo Quyết định 1263/2021 của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, giá khởi điểm của 39 xe ô tô này là 5,773 tỷ đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản, chi phí sang tên chuyển quyền sở hữu và các chi phí khác liên quan đến tài sản do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 580 triệu đồng, nộp vào số tài khoản 2011666666 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ - Chi nhánh Hàn Thuyên, TP Hà Nội. Tên tài khoản là Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

Đà Nẵng đấu giá 39 ô tô công dôi dư, giá khởi điểm gần 6 tỷ đồng - 1
Một trong số ô tô công được Đà Nẵng bán đấu giá thành công.

Cũng theo thông báo, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/bộ. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 6/5 đến hết 16h30 ngày 20/5.

Hình thức đấu giá là trực tiếp trả giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào lúc 14h30 ngày 23/5 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 9 đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Như VTC Newsđưa tin, trước đó Đà Nẵng thu hồi 79 xe ô tô dôi dư, giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan thành lập hội đồng định giá và tổ chức bán đấu giá.

Cụ thể, UBND thành phố ra quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 thu hồi tài sản, trong đó thu hồi 79 chiếc ô tô dôi dư và giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các bên liên quan tiếp nhận, thành lập Hội đồng định giá và tổ chức bán đấu giá ô tô, nộp tiền vào ngân sách thành phố theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm của 79 chiếc xe thu hồi, Sở Tài chính mời doanh nghiệp thẩm định giá, các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia, gửi báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm của 79 chiếc xe ô tô thu hồi.