Những khoảnh khắc đầy ấn tượng và cảm xúc của ngày thi đấu thứ 2 VCK Festival bóng đá học đường TP HCM năm 2022-2023

Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ
Những giây phút đang nhớ của lứa tuổi học trò trên sân cỏ