MC Mai Anh nói về tình yêu bóng đá trong tập 7 Nhịp đập World Cup 2022